Redactors juniors

Editor/a RED Editor/a
Descripció

Hola! Sóc el/la periodista de l'equip RED que t'acompanyarà durant aquest curs. Estic aquí per ajudar-vos a crear la vostra revista escolar digital i per guiar-vos en la vostra experiència com a redactors i redactors junior.  

¡Hola! Soy el/la periodista del equipo RED que te acompañará durante este curso. Estoy aquí para ayudaros a crear vuestra revista escolar digital y para guiaros en vuestra experiencia como redactores y redactores junior.  

Hello! I'm the RED team journalist who will join you during this school course. I am here to help you create your digital school magazine, and to guide you in your experience as junior journalists.

7 mesos ago

Autora: Ariadna Royo Vivim dintre d’una bombolla molt petita i aquesta, a poc a poc, es va fent més gran. Més que més gran, es va ajuntant amb altres glòbuls que, seguidament, formen conjunts fins que, finalment, aquests, formen la nostra societat. Per descomptat, no tothom comparteix el mateix punt de vista però, siguem realistes, no hi ha una comunitat si no hi ha individus, i no hi ha persones si la nostra bombolla es troba en un mal estat. La salut, el benestar psicològic, físic i social, és el que forma la nostra petita bombolla. Sense un d’aquests aspectes

2 anys ago

La notícia és un fet nou i d’actualitat, que afecta un gran nombre de persones, és a dir, és d’interès general. Aquest és el gènere periodístic informatiu per excel·lència, la base del periodisme. La seva funció és presentar al lector una informació veraç de la forma més objectiva possible. El periodista ha de presentar els fets comprovats de manera neutra, sense incloure la seva opinió o interpretació personal. És el lector qui ha de formar-se un judici propi sobre els esdeveniments.   Es poden distingir diversos tipus de notícies. Existeixen esdeveniments importants generals, que serien notícies globalsd’interès per al gran públic. Per exemple, les protestes antiracistes que

2 anys ago

L’entrevista és un dels gèneres periodístics que es caracteritza per ser una conversa entre el periodista i una o més persones. També trobem altres gèneres en els quals la conversa és important, com serien la notícia i el reportatge. Normalment, aquesta conversa que es dóna a l’entrevista tracta sobre un tema en concret que pot ser actual o atemporal.   Quan es tracta d’un tema vinculat a l’actualitat, l’entrevistat/ada té una relació directa amb el tema que s’exposa o el coneix a la perfecció com per a parlar fiablement sobre aquest. És el cas d’entrevistes realitzades a experts, polítics, empresaris… Un exemple seria una entrevista a Salvador Illa, ministre de Sanitat, durant la pandèmia del coronavirus.   Quan es tracten temes atemporals, és a dir, temes

2 anys ago

La crítica destaca per formar part del grup dels de gèneres periodístics, per tant, és una peça escrita que presenta informació al llarg del text.  Però, a més, la crítica forma part del gènere d’opinió, que són aquells en els que l’autor exposa i argumenta allò que pensa sobre el tema tractat. Per tant, a una crítica l’autor expressa la seva opinió d’una manera raonada, amb arguments.  Les crítiques solen realitzar-se sobre temes emmarcats dins l’àmbit de l’art i la cultura, en general, i dels quals l’autor és partícip. És el cas d’un espectacle o esdeveniment al qual ha assistit, un llibre que ha llegit, una pintura que ha observat, una pel·lícula que ha vist o una cançó o tipus de música que ha escoltat, entre d’altres.   Per això, és essencial que

2 anys ago

La crònica és una notícia ampliada que combina informació i opinió, és a dir, és un gènere periodístic interpretatiu.  El periodista presenta uns fets d’actualitat, normalment mentre o poc després que estiguin passant, i els va comentant aportant els seus judicis i opinions personals al respecte.  Es tracta d’un dels gèneres periodístics més antics. Es poden trobar exemples de cròniques a l’antiguitat clàssica, com les que expliquen els viatges d’Heròdot d’Halicarnàs, considerat el primer cronista de la història, o amb el descobriment d’Amèrica, les famoses Cròniques de Indies.  Estructura L’estructura de la crònica no està tan definida com la de la notícia o l’article d’opinió. En aquest cas, l’autor té llibertat per

2 anys ago

L’article d’opinió és un text periodístic en el qual l’autor o l’autora exposa la seva opinió personal sobre un tema, normalment d’actualitat. L’objectiu d’aquest gènere periodístic és influir en l’opinió pública, ajudar que els lectors es formin un determinat criteri sobre els temes tractats. Acostumen a ser esdeveniments noticiables.  Tots els mitjans de comunicació tenen una línia editorial, que reflecteix l’opinió de la pròpia capçalera.  Però,en aquest cas, l’article d’opinió està signat per un autor que parla en nom seu, i no en nom del mitjà, tot i que moltes vegades ambdues idees coincideixen.  És habitual que les persones que signen articles d’opinió en els mitjans tinguin una trajectòria o reconeixement que posa en valor les seves opinions, demandades tant pel seu propi mitjà,com pels lectors

2 anys ago

El reportatge és un gènere periodístic que es caracteritza per ser un treball documental planificat amb el propòsit d’informar en profunditat als lectors. El periodista s’acosta a un fet real i, mitjançant les fonts consultades, realitza una anàlisi de la informació que aquestes li han proporcionat.  Un reportatge, en general, és una peça més llarga i completa, que necessita més temps de desenvolupament que qualsevol altre gènere informatiu. Igual que a la notícia, la visió de fet a relatar es proporciona mitjançant l’entrevista a diverses fonts. Per a la realització d’un reportatge és essencial triar les fonts correctes que ens proporcionin la informació necessària. Normalment és el periodista qui contacta amb les fonts. La manera més comuna

close